Alimentarea instalatiilor electrice

Conditii:

Modul de racordare la reteaua electrica de distributie se stabileste de catre furnizorul de energie electrica ( pentru alimentarea instalatiilor electrice).
Prevederea alimentarii de rezerva cu energie electrica pe langa alimentarea normala cu energie electrica, la consumatori, este obligatorie in urmatoarele cazuri:

  • la consumatori industriali si similari, cu receptoare care trebuie sa functioneze fara intrerupere, in conditiile date in normativul PE 124.
  • la consumatori echipati cu instalatii electrice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si la consumatori prevazuti cu iluminat de siguranta,.

Alimentarea de rezerva de siguranta se realizeaza cu:

  • baterii de acumulatoare;
  • pile electrice sau surse neintreruptibile (UPS);
  • generatoare independente de alimentare normala;

Trecerea la alimentare de rezerva se face:

  • manual, comutarea fiind facuta de un operator sau
  • automat, fara interventia unui operator.

La consumatori alimentati direct din reteaua furnizorului de energie electrica, instalatiile electrice se executa cu distributie monofazata, pentru valori ale curentilor pana la 30 A si cu distributie trifazata, pentru situatiile in care curentul in regim monofazat este peste 30 A.
Fac exceptie de la aceasta prevedere instalatiile electrice pentru alimentarea receptoarelor monofazate speciale, cu valori ale curentilor peste 30 A (de ex. transformatoare de sudare), care pot fi alimentate monofazat, dar numai cu avizul furnizorului de energie electrica.
Coloanele electrice care pleaca in bransamentele cladirilor de locuit, comerciale, social-culturale si administrative, se proiecteaza si se executa, respectându-se pe lânga conditiile din normativul I-7/2002 si conditiile din normativul PE 155.
Pentru instalatiile electrice de lumina si forta se prevede tablou electric de distributie comun, cu urmatoarele exceptii:

  • daca se aplica tarife diferentiate pentru consumul de energie electrica;
  • daca functionarea receptoarelor de forta provoaca fenomene suparatoare in instalatiile de lumina (de ex. palpairi, scaderea luxului luminos);
  • daca este necesara separarea instalatiilor tehnologice din considerente de siguranta sau din considerente economice.

La proiectarea si executarea instalatiilor electrice trebuie respectate conditiile din HG 170/99 referitoare la obligativitatea prevederii la consumator a aparatelor de inregistrare a cantitatii de energie consumata si a aplicarii, atunci când este cazul, a masurilor pentru imbunatatirea factorului de putere si pentru limitarea regimului deformat, conform normativului PE 143. Amplasarea contoarelor de energie electrica la blocuri de locuinte trebuie sa permita inregistrarea si citirea consumului, fara ca acestea sa fie conditionate de prezenta sau acceptul abonatului.
Repartizarea pe faze si respectiv pe circuite de alimentare a receptoarelor electrice, trebuie sa se faca astfel incât sa se asigure o incarcare cat mai echilibrata a acestora.