Bransament electric

Definitie: Bransamentul electric reprezinta instalatia de joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui consumator, executata de la linia electrica de distributie pana la echipamentul de masurare de energie electrica (contoar electronic) de la consumator.
Partile principale ale bransamentului electric sunt:

    • bransamentul electric propriu-zis, care constituie legatura de la linia electrica aeriana sau subterana pana la firida (nisa de bransament);
    • firida (nisa) de bransament, care reprezinta un gol paralelipipedic, amenajat în zid sau construit special, în care se monteaza echipamentul electric necesar protejarii coloanei electrice si distribuirii energiei electrice (mai nou nu se mai construiesc firide de bransament);
    • coloana electrica, care constituie legatura dintre echipamentul firidei si contorul abonatului.

Prin bransament se înteleg si derivatiile din bransamentele existente, inclusiv coloanele respective, sau numai derivatiile de coloane electrice din firide, existente.
Specificatiile acestui proiect se aplica la executarea bransamentelor electrice aeriene de joasa tensiune, destinate alimentarii cu energie electrica a consumatorilor care solicita puteri electrice mici (pana la 50 kW) pentru instalatiile de utilizare. Ele nu se aplica bransamentelor cu conductoare torsadate. In ceea ce priveste bransamentele aeriene, sunt tratate numai bransamentele fara siguranta aeriana.
Procesul tehnologic de executie a bransamentelor se refera numai la operatiile executate fara tensiune. Bransamentele se proiecteaza si se executa numai în baza dosarelor preliminare depuse la întreprinderea furnizoare de energie electrica si aprobate de aceasta.
Dupa efectuarea studiilor si masuratorilor pe teren, întreprinderea furnizoare întocmeste devizele si notele de lucrari în vederea executarii bransamentului.

-Clasificarea bransamentelor electrice in functie de tensiune.

-Clasificarea bransamentelor electrice in functie de traseu.

-Clasificarea bransamentelor electrice in functie de sursa de alimentare.

    • Bransamentul electric aerian asigura legatura cu conductoare aeriene de la linia electrica aeriana de distributie a intreprinderii furnizoare de energie si pana la firida de bransament a abonatului.

-In functie de pozitia consumatorilor fata de reteaua aeriana de joasa tensiune, se deosebesc doua tipuri de bransamente: