Electro Branch Grup executa bransamente electrice subterane in Bucuresti si jud. Ilfov.

Acte necesare:

Pentru bransamente electrice subterane definitive monofazice sau trifazice sunt necesare in copii, urmatoarele documente:

 • C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma, depinde cine incheie contractul,
 • act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
 • plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
 • acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, legalizat daca proprietarul este persoana fizica),
 • certificatul de urbanism,
 • avizul de amplasament de la ENEL,
 • autorizatia de constructie in termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
 • pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea contului si a bancii unde are firma deschis contul,
 • tensiunea ceruta (monofazic sau trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
 • schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie.

Conditii tehnice generale.
Prevederile NTE 007/08/00 se aplică şi la proiectarea branşamentelor electrice subterane de joasă tensiune destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor care solicită puteri electrice mici (până la 50 kW) pentru instalaţiile de utilizare.
Părţile principale ale branşamentului electric subteran sunt: branşamentul propriu-zis (cablul); firida (nişa) de branşament; coloana electrică.

Bransamente electrice subterane

Branşamentele electrice subterane se pot racorda direct din cablul principal de alimentare, cu ajutorul unui manşon de derivaţie, dintr-o firidă (cazul blocurilor de locuinţe sau al imobilelor cu mai multe apartamente), sau dintr-o reţea aeriană pentru alimentarea unor consumatori la care nu se pot realiza branşamente aeriene.
Utilizarea branşamentelor subterane se impune în special în zone urbane clădite şi sistematizate, unde reţeaua aeriană şi respectiv branşamentele aeriene nu sunt indicate.
Principalele condiţii tehnice care trebuie avute în vedere la proiectarea branşamentelor electrice subterane sunt următoarele:

Bransamente electrice subterane

Bransamente electrice subterane

a) traseul cablurilor se alege, de regulă, astfel încât să se realizeze legătura cea mai scurtă, în concordanţă cu reţeaua existentă de cabluri; totodată se are în vedere asigurarea accesului la cabluri pentru lucrări ulterioare de reparaţii şi eventualele înlocuiri de cabluri;
b) razele de curbură ale cablurilor trebuie să aibă valorile minime exprimate prin diametrul exterior al cablului;
c) la pozarea cablurilor pentru branşamente alături de alte cabluri electrice trebuie să fie respectate distanţele prescrise de reglementările în vigoare;
d) la pozarea cablurilor în paralel cu conducte subterane electrice trebuie să fie respectate distanţele minime în plan orizontal;
e) la intrarea în clădiri se poate reduce adâncimea de pozare, pe porţiuni scurte (sub 5m).
f) la subtraversarea drumurilor şi la intrarea în clădiri, cablurile vor fi protejate în tuburi de PVC; tuburile trebuie să aibă un diametru interior egal 1,5 x diametrul exterior al cablului.
g) la pozarea cablurilor în apropiere de clădiri, pomi, şine de tramvai, se vor respecta distanţele minime indicate în reglementările în vigoare.
h) subtraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de branşament într-un tub de protecţie din PVC, a cărei lungime va depăşi cu 1m limita bordurii;
i) la intersecţia unui cablu de branşament cu reţelele de cabluri, se va avea în vedere păstrarea unei distanţe de protecţie pe verticală. De regulă, cablul de branşament va supratraversa cablul cât tensiune mai mare, cu condiţia menţinerii adâncimilor de pozare.
j) intersecţia cablurilor de branşament cu reţeaua de conducte subterane se realizează prin respectarea următoarelor distanţe pe verticală:

 • h = 250 mm faţă de conducte de apă şi canalizare;
 • h = 500 mm faţă de conducte cu fluide combustibile şi conducte de termoficare.

Distanţa de protecţie se poate reduce la 25 mm cu următoarele condiţii:

 • protejarea cablului în zona intersecţiei şi câte 500mm de o parte şi de alta a acesteia, în cazul conductelor cu fluide combustibile;
 • întărirea izolaţiei termice la conductele de termoficare în zona intersecţiei piua câte 1m de o parte şi de alta a acesteia.

La intersecţia cu conducte pozate la adâncimi mai mari de 1 m, cablul de branşament va supratraversa conductele.
k) la pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene, se va prevedea introducerea cablurilor în tub de protecţie pe o porţiune de 2m deasupra solului pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice; tubul de protecţie poate fi din PVC sau metalic.
Bransamente electrice subterane.