De ce avem nevoie de masuratori PRAM?

Primul pas pentru siguranta personalului care exploateaza sau utilizeaza echipamente și aparaturi electrice il reprezinta verificarile și inspectiile periodice ale prizelor de pamant și a impamantarilor denumite și PRAM. In urma testarilor și verificarilor PRAM, inginerii si tehnicienii noștri cu experienta in masuratori PRAM va vor inmana un certificat PRAM, necesar in conditiile legii.

ELECTRO BRANCH GRUP SRL efectueaza masurarea prizei de pamant (verificare Pram) si elibereaza buletin de masura a prizei de pamant (buletin PRAM) la preturi avantajoase.

Masuratorile vor fi efectuate de catre:

Ing. Burcea Andrei, Autorizat ANRE nr.38823/2015
Maistru Burcea Ilie, Autorizat ANRE nr. 39394/2015

In urma verificarii prizei de pamant (verificare Pram) se va intocmi un buletin de masure priza de pamant (buletin PRAM) care va cuprinde detalii despre;

 • data efectuarii verificarii;
 • functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea ( copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul sa emita buletin PRAM);
 • denumirea instalatiei sau partii de instalatie la care s-au efectuat verificari;
 • rezultatul verificarii continuitatii conexiunilor electrice intre utilaje si prize de pamant;
 • metoda de masura folosita ,tipul si clasa de precizie a aparatului utilizat in aceasta
 • masuratoare(copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare);
 • apreciere asupra gradului de umiditate a solului(umed,uscat,foarte uscat);
 • observatii asupra defectelor constatate ce urmeaza a fi inlaturate de catre achizitor;
Verificare PRAM

Verificare PRAM

Buletin PRAM

Priza de pamant

Aspecte generale

Instalatii de legare la pamant:
Accidentele electrice în instalaţiile electrice de putere se pot produce prin atingere directă, nemijlocită, a părţilor aflate sub tensiune sau prin atingere indirectă. Contactul cu părţi conductoare din instalaţiile care nu se află în mod normal sub tensiune, dar care apar sub tensiune prin defecte de izolaţie, arcuri electrice, ruperi de conductoare deci, în general, în mod accidental.
Principalul mod în care se asigură protecţia împotriva atingerilor directe este construcţia instalaţiilor (distanţe minime de protecţie pentru părţile aflate sub tensiune, îngrădiri, blocaje, accesul interzis pentru personalul neautorizat etc.).
Evitarea accidentărilor prin atingere indirectă se asigură prin diferite metode, dintre care cea mai răspândită, pentru toate categoriile de instalaţii şi toate nivelurile de tensiune, este legarea la pământ.
Instalaţii de legare la pamant constituie ansamblul de conductoare electrice prin care se asigură legătura voită cu solul, considerat conductor electric de dimensiuni nelimitate, a unor elemente conductoare dintr-o instalaţie electrică. În acest mod se asigură dispersarea curenţilor electrici în sol.
Principala funcţie a prizelor de pământ este asigurarea distribuirii curenţilor electrici în sol. Instalaţiile de legare la pământ (ILP) au, în general, şi alte scopuri, fiind realizate cu multiple destinaţii dintre care se mai amintesc:

  • stabilizarea potenţialelor faţă de pământ ale unor puncte din circuitele de lucru ale instalaţiilor (puncte neutre ale transformatoarelor, neutrul unor reţele trifazate, puncte mediane sau neutre ale unor transformatoare de măsurare);
  • realizarea unor circuite de întoarcere prin pământ a unor curenţi electrici de sarcină (de lucru), de exemplu la tracţiunea electrică sau la prizele de pământ de exploatare (alimentare cu întoarcerea curentului electric prin pământ);
  • crearea unor circuite de mică impedanţă pentru funcţionarea protecţiilor împotriva defectelor cu punere la pământ în instalaţii;
  • realizarea protecţiei împotriva supratensiunilor de trăsnet induse sau de comutaţie;
  • legarea la pământ a unor elemente din circuitele de lucru scoase de sub tensiune pentru lucrări, în vederea descărcării de sarcini capacitive şi a evitării reapariţiei accidentale a tensiunii la locul de muncă;
  • realizarea instalaţiilor de protecţie catodică.

Majoritatea instalatiilor de legare la pamant se folosesc în comun pentru mai multe scopuri.

Legislatie masurarea prizei de pamant

Masuratori ale instalatilor de legare la pamant (verificare Pram) diferă în mod semnificativ de alte măsurători efectuate pentru a evalua protecţia împotriva şocurilor electrice. Ele necesită o cunoastere profunda cu privire la construirea sistemului de legare la pamant, fenomenele care apar în timpul măsurătorilor şi a metodelor de gestionare a condiţiile dificile din teren.
Persoanele care efectuează teste şi măsurători de sisteme de sol trebuie să aibă cunoştinţe adecvate şi echipamentul de măsurare care să poată susţine o astfel de sarcină complicată.
In 2008, au fost introduse următoarele standarde EN 62305-1 Protecţia împotriva fulgerelor.
Partea 1: Principii generale şi EN 62305-2 protecţia împotriva fulgerelor.
Partea 2: Managementul riscului. Aceste standarde includ o descriere a daunelor şi pierderile cauzate de fulgere, nivelurile de clasificare a protecţiei la trăsnet şi a parametrilor fulgerelor. Ele au definit, de asemenea termenul de impedanta de legare la pamant.
In 2009, alte părţi ale standardului au fost publicate – EN 62305-3 Protecţia împotriva fulgerelor.
Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii – EN 62305-4 Protecția împotriva fulgerelor. Partea 4: Sisteme electrice şi electronice din cadrul structurilor.
Aceste standarde stabilesc cerinţele constructive ale sistemelor de protecţie la trăsnet şi modalitatile de punere in practica a acestora, metode de evaluare de intretinere si de realizare corecta.
Masuratori ale instalatilor de legare la pamant
STAS 2612-87 protectie impotriva electrocutarii ,limite admise.
STAS 12217-88 protectie impotriva electrocutariila utilale si echipamente electrice mobile, prescriptii.
SR HD 60364-4-41:2007 -protectie impotriva sarcinilor electrice -atingere directa, atingere indirecta.
SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008

Tipuri de legare la pamant

Masuratori ale instalatilor de legare la pamant (verificare pram).
Legarea la pământ este o conexiune făcută în mod intenţionat între o instalație sau dispozitiv electric şi un obiect metalic situat în pământ numit priză de pământ.
In funcţie de sarcina de legare la pământ, putem distinge, din punct de vedere funcțional, următoarele tipuri de legare la pământ: de protecţie, operaţionale şi de protecţie la trăsnet.
În funcţie de componentele utilizate în construcţia de prize de pământ – acestea sunt împărţite în prize de pământ naturale și artificiale.
Electrozi de pământ naturali pot include: conducte metalice de apă, elemente metalice înglobate în fundații, elemente de beton armat situate în sol şi în alte părţi metalice având un bun contact cu solul.
Electrozi de pământ artificiali pot include: secţiuni, tije, fire, cabluri, benzi sau plăci de oţel, acoperite cu un strat protector conductor (anti-coroziv), introduși în pământ – orizontal (electrozi orizontali) sau vertical (electrozi verticali).
Electrozii de legare la pământ pot fi realizați ca elemente unice orizontale sau verticale (electrozi unici), sau ca sisteme complexe compuse din prize de pământ dispuse în configuraţii diferite (inele în sol, grile, electrozi dispuși radial în pământ). Electrozii de împământare sub forma unui sistem complex au scopul de a oferi rezistenţă scăzută de legare la pământ.
La instalarea electrozilor în pământ, utilizatorii ar trebui să acorde atenţie potenţialelor electrochimice individuale ale componentelor sistemului. Când sistemul include o combinaţie a unui electrod de împământare natural în fundaţie (oţel în beton) și o priza de pământ artificială, situată în afara fundației, din otel galvanizat, atunci diferenţa de potenţial electrochimic între aceste elemente va fi de cca. 1V. Ca urmare a acestei diferenţe de potențial va exista un flux de curent, ce va cauza coroziunea oţelului situat în sol. Astfel, electrozi din oțel galvanizat nu pot fi utilizați în acest caz – aceștia trebuie să fie realizați din oţel cuprat, din cupru sau oţel inoxidabil.

Factori care influențează calitatea punctului de legare la pământ

Rezistenţa instalație de legare la pământ, în general, depinde de rezistivitatea solului. Deci, este evident că o împământare bună în zone de rezistivitate crescută (de exemplu, soluri nisipoase, zone cu exces de lemn) este dificilă şi necesită resurse mai multe decât în zonele umede cu o rezistivitate redusă a solurilor.
O instalație de legare la pământ trebuie să furnizeze:

 • nivelul scăzut al rezistenţei sale (impedanței),
 • cea mai mică variație a rezistenței (impedanței) de-a lungul timpului,
 • rezistență maximă la coroziune a elementelor prizei de pământ.

Factori care afectează precizia măsurătorilor

În timpul efectuării măsurătorilor rezistenţei prizei de pământ, se măsoară valoarea curentului care trece prin priza de pământ testată şi căderea de tensiune pe aceasta. Folosind legea lui Ohm vom calcula valoarea rezistenţei prizei de pământ. Rezistenţa prizei de pământ se măsoară în curent alternativ, din cauza naturii electrolitice a conductivitatii solului.

Efectul umidității solului

Un impact foarte mare asupra măsurătorilor rezistenţei prizei de pământ îl are gradul de umiditate al solului. Măsurătorile efectuate după ploaie vor indica o valoare mult mai mică a rezistenţei prizei de pământ. Dacă măsurătorile nu pot fi făcute în condiții normale de umiditate a solului, se utilizează coeficienţi de corecţie.
Masurarea prizei de pamant folosind metoda celor 2 clesti de curent (verificare Pram)

Masurare priza de pamant cu metoda 2 clesti de curent

Metoda celor doi clesti de curent permite masurarea rezistentei prizei de pamant (verificare Pram) in sistemele de prize de pamant multiple fara a fi nevoie de introducerea de tarusi auxiliari in pamant . In timpul acestei masuratori , curentul generat de clestele de curent trasmitator parcurge circuitul : priza de legare la pamant testata + sistemul paralel de legari la pamant ramas si este masurat prin cleste de curent receptor- pe baza acestei masuratori, se calculeaza rezistenta circuitului .Deoarece in urma conectarii in paralel a mai
multor rezistente rezulta o rezistenta echivalenta neta de valoare mult mai mica, rezultatul masuratorii cu aceasta metoda este supraestimata in comparatie cu rezistenta prizei de pamant testata.Diferenta este mai mica, cu cat creste numarul de legari la pamant in sistemul testat.Metoda celor doi clesti de curent este folosita pentru masurarea sistemelor de legare la pamant multiple, care nu sunt conectate subteran, aceasta metoda permite masurarea continuitatii circuitului (in sistemul de legare la pamant considerat), pentru protectia la soc electric , comportamentul curentilor de joasa frecventa (50, 60 Hz)find important. Scopul sistemului de legare la pamant de protectie impotriva trasnetului este acela de a transporta supratensiunea creata de fulger la sol. Din cauza naturii impulsului unei astfel de descarcari este important sa determinam componenta inductiva a legarii la pamant testata : trasportul curentului de trasnet este utilizat efectiv doar o parte a sistemului de impamantare -aceea aflata cel mai aproape de lovirea trasnetului.Prin urmare, o legare la pamant ce are rezistenta statica scazuta si ofera o buna protectie de baza , este posibil sa nu poata garanta existenta unor parametrii suficienti de buni pentru protectia la trasnet- acest lucru este valabil pentru sisteme de legare la pamant extinse, care pot avea rezistenta statica mica pe cand impedanta poate fi de cateva ori mai mare.
Masurarea prizei de pamant cu metoda tehnica 4 poli cu ajutorul a 2 tarusi auxiliari (verificare Pram)
Masurarea prizei de pamant cu metoda tehnica 4 poli cu ajutorul a 2 tarusi auxiliari

Masurarea prizei de pamant cu metoda tehnica 4 poli cu ajutorul a 2 tarusi auxiliari

In acest paragraf am sa va exemplific o metoda de masurare a prizei de pamant (verificare Pram). Aceasta metoda are cam acelasi pricipiul de masurare ca si in cazul masurari prizei de pamant cu metoda tehnica a celor 3 poli cu ajutorul a 2 tarusi auxiliari , avand in plus si un cleste de masurare a curentului care trece prin electrodul prizei.
Instrumentele avansate de pe piata au capacitatea de a efectua masuratori cu metoda patru poli , pentru a permite eliminarea influentei rezistentei sondei de test ce conecteaza instrumentul de test cu priza de legare la pamant testata.Inconvenientele rezultate din necesitatea de a deconecta piesa de separatie a legarilor la pamant individuale , ce fac parte integrata din sistemul de legare la pamant cu prize multiple, in timpul masuratorii acestora , pot fi depasite prin utilizarea metodei tehnice si unui cleste de curent suplimentar . Electrozii de curent si tensiune sunt plasati ca la metoda cu trei poli , dar curentul este masurat de catre cleste de curent fixat pe legarea la pamant testata. Instrumentul calculeaza rezistenta stiind curentul care trece prin legarea la pamant testata . Totusi aceasta metoda de masurare nu poate fi aplicata in sistemele de legare la pamant multiple, in cazul in care legarile la pamant individuale sunt conectate intre ele subteran.

Masurarea prizei de pamant cu metoda tehnica 3 poli cu 2 tarusi auxiliari (verificare Pram)

In timpul functionarii, sistemele de legare la pamant sunt supuse verificarii periodice pentru a verifica daca exista coroziunii sau schimbarea rezistivitatii solului cu impact asupra parametrilor prizei de pamant.
Masuratori de legare la pamant (verificare PRAM) pot fi efectuate cu testere multifuctionale echipate cu functia corespunzatoare. Pentru masurarea rezistentei prizei de pamant , cel ma frecvent este utilizata metoda tehnica. Instrumentul calculeaza valoarea rezistentei prin masurarea tensiunii la borne dupa aplicarea unui curent de test. Pentru masurarea prizelor de pamant singulare , este utilizata metoda cu 3 poli (caderea de potential). Aceasta metoda se baseaza pe aplicarea unui flux de curent in circuitul instrument -priza de legare la pamant masurata -electrodul de curent-instrument.Distantele dintre electrozi trebuie sa fie, suficient de mare,electrodul de curent ar trebui sa fie plasat la o distanta de cel putin 10 ori mai mare decat lungimea fizica a tarusului prizei de legare la pamant .In practica este acceptata o distanta de aproximativ 40 de metri intre electrodul prizei de legare la pamant masurat si electrodul de curent. Electrodul de tensiune este pozitionat in sol intre priza de pamant masurata si electrodul de curent in asa numita zona de potential zero. In practica este recomandat sa se efectueze 3 masuratori , cu relocarea electrodului de tensiune la 6 metri catre si in sens opus prizei de pamant testata. Daca rezultatele sunt identice, locul de asezare a electrodului de tensiune a fost bine ales. Masurarea se face cu curent de test a carui frecventa permite evitarea interferentelor si zgomotului frecventei sistemului de alimentare ( 50 de Hz sau 60 Hz) si armonicile sale.