Categorii:

 • Instalatie electrica de conexiuni si distributie (instalatie electrica) se considera acea instalatie care primeste si distribuie energie electrica si care cuprinde ansamblul tablourilor electrice (principale si secundare) si ale aparatelor, inclusiv caile de curent pentru alimentarea lor.
 • Instalatii electrice de utilizare sunt acele instalatii care cuprind circuitele receptoarelor individuale (motoare,rezistente,corpuri de iluminat etc.) alimentate din tablourile de forta si/sau iluminate.
 • Instalatie electrica de exterior este o instalatie electrica sau o parte dintr-o instalatie electrica, in care echipamentele electrice sunt amplasate intr-un spatiu deschis,acoperite sau neacoperite.
 • Instalatie electrica de interior este o instalatie sau o parte din aceasta in care echipamentele electrice sunt amplasate intr-un spatiu inchis (interior) si sunt protejate impotriva influentei directe a intemperiilor atmosferice.
 • Instalatie electrica de tip deschis este o instalatie electrica in care persoanele sunt protejate numai impotriva atingerilor accidentale ale partilor sub tensiune,prin ingradiri de protectie sau prin amplasarea echipamentului la inaltimea corespunzatoare, in zonele inaccesibile atingerilor accidentale.
 • Instalatie electrica de tip inchis este o instalatie electrica la care echipamentul electric este dispus in carcase inchise astfel, incat nici o parte sub tensiune din instalatie nu poate fi atinsa,cu grad de protectie minimum IP 20.
 • Instalatie electrica capsulata este o instalatie electrica la care echipamentul este inchis in carcasa de protectie, in general metalica, legata la pamant,cu grad de protectie minimum IP 54.
 • Instalatie electrica prefabricata este o instalatie electrica continand aparate de conectare, instrumente de masura, dispozitive de protectie si automatizare si care se livreaza complet pregatita si incercata electric pentru a fi montata pe santier.

Definitii

Echipamentul electric se considera totalitatea masinilor electrice, aparatelor electrice si materialelor electrice din componenta unei instalatii electrice;
Aparatele electrice se considera toate elementele principale din componenta unei instalatii electrice de joasa tensiune,exclusiv masinile electrice,ca de exemplu:

 • aparate de conectare, ca: intreruptoare contactoare,separatoare etc(incusiv dispozitivele lor de actionare)
  sigurante si alte dispozitive de protectie;
 • transformatoare de masura etc.

Materiale electrice reprezinta toate elementele din componenta unei instalatii electrice de joasa tensiune care servesc la ansamblarea masinilor electrice si a aparatelor electrice ca de exemplu:

 • conductoare izolate sau neizolate;
 • materiale izolante;
 • cleme, armaturi etc.

Tablou electric

Tabloul de distributie(tablou) este echipamentul care realizeaza distributia energiei electrice la acelasi nivel de tensiune si poate fi construit din unul sau mai multe panouri sau dulapuri.
Panoul electric este un element component, in constructie deschisa,al unui tablou de distributie echipat cu aparate si materiale electrice.
Dulapul electric este un element component, in constructie inchisa al unui tablou de distributie echipat cu aparate si materiale electrice.

Conditii privind instalarea echipamentelor electrice

Intregul echipament din instalatiile electrice cu tensiuni sub 1000 V (de exemplu, tablourile aparatele, barele de distributie, izolatoarele, caile de curent etc.) trebuie sa fie astfel ales, dimensionat si instalat incat sa corespunda din toate punctele de vedere conditiilor de exploatare, in toate regimurile de functionare stabilite, instructiunilor de montare si utilizare ale fabricii constructoare, precum si conditiilor de mediu in care este pus sa functioneze.
Verificarea aparatelor si a cailor de curent la scurtcircuit se va face in conformitate cu prevederile instructiunilor PE 103.
Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare, care sa corespunda datelor sale tehnice, precum si indicatorului de recunoastere.
La alegerea aparatelor si materialelor electrice trebuie sa se tina seama de caracteristicile lor particulare (sistemul de montaj,efectele functionarii asupra spatiului inconjurator, degajari de caldura, sistemul de legare a conductoarelor etc.).
Sistemul constructiv si amplasarea tablourilor, aparatelor si materialelor in instalatiile electrice trebuie sa fie in asa fel realizate,incat sa se asigure pastrarea caracteristicilor de functionare, posibilitatea transportului, manipularii, supravegherii,revizuirii si repararii acestora fara pericolsi, de regula, fara perturbarea instalatiilor vecine.

O instalatie buna, pe langa alimentarea in conditii stabile a tuturor consumatorilor trebuie sa asigure protectie atat pentru toate aparatele electrice cat si pentru utilizator.