Instalatii electrice pentru constructii din agricultura si horticultura

Prescriptiile speciale din acest articol se aplica instalatiilor electrice fixe interioare si exterioare constructiilor din agricultura si horticultura si la alte amplasamente care apartin acestora.

Cladirile din agricultura si horticultura cuprind:

 • grajduri pentru animale (bovine, porci, cai, oi, capre) si cladiri pentru pasari, inclusiv anexele (de exemplu locurile unde se prepara si se depoziteaza hrana, spatiile pentru masinile de muls, incaperile pentru depozitarea laptelui etc);
 • hambare, antrepozite si depozite pentru fân, paie si nutreturi, ingrasaminte, cereale, cartofi, sfecla, zarzavaturi, fructe, plante ornamentale, carburanti, sere;
 • cladiri in care se prepara produse agricole si horticole pentru comercializarea (prin uscare, fierbere, presare, taiere, procesarea carnii etc).

Locuintele si alte amplasamente care apartin constructiilor din agricultura si horticultura (birouri, spatii comune, hangare, ateliere, garaje, magazine) sunt cladiri care sunt conectate din punct de vedere electric la constructiile din agricultura si horticultura fie prin conductoarele de protectie ale aceleiasi instalatii sau prin parti conductoare externe care pot sa introduca tensiuni electrice periculoase (vezi SR CEI 60050-826).
In cladirile din agricultura si horticultura poate fi realizata cresterea intensiva a animalelor pentru care este necesara utilizarea sistemelor automatizate pentru asigurarea vietii cum ar fi cele utilizate pentru ventilatie, hranire si aer conditionat.
La proiectarea si executia instalatiilor electrice aferente constructiilor din agricultura si horticultura se vor respecta si prevederile din SR HD 60364-7-705.

Protectia impotriva socurilor electrice se realizeaza prin urmatoarele masuri:

 • Intreruperea/deconectarea automata a alimentarii;
 • utilizarea tensiunii foarte joasa asigurata prin TFJS si TFJP;
 • utilizarea legaturii echipotentiale, ca masura de protectie suplimentara

Masuri de protectie pentru intreruperea/deconectarea automata a alimentarii.

In circuite, indiferent de sistemul de legare la pamânt, trebuie prevazute urmatoarele dispozitive de intrerupere/deconectare:

 • un DDR al carui curent nominal diferential rezidual In nu depaseste 30mA, in circuitele finale care alimenteaza prizele de curent al caror curent nominal nu depaseste 32A;
 • un DDR al carui curent nominal diferential rezidual In nu depaseste 100 mA, in circuitele finale care alimenteaza prizele de curent al caror curent nominal este mai mare de 32A;
 • un DDR al carui curent nominal diferential rezidual In nu depaseste 300mA,in toate celelalte circuite.

In cazul in care este necesara asigurarea continuitatii functionarii se recomanda ca DDR al carui curent nominal rezidual nu depaseste 300mA, sa fie de tip S sau cu temporizare.

Aceasta protectie este utila si pentru protectia impotriva incendiului.
In cazul in care instalatia electrica este conectata la o retea TN, conductorul neutru si conductorul de protectie trebuie sa fie separate in aval de originea instalatiei.
Aceasta prevedere se aplica atât locuintelor si altor amplasamente care apartin constructiilor din agricultura si horticultura.

Masuri de protectie prin utilizarea tensiunii foarte joasa asigurata prin TFJS si TFJP.
In cazul in care se aplica masura de protectie prin TFJS sau TFJP, indiferent de tensiunea nominala, protectia de baza, protectia impotriva atingerilor directe, trebuie asigurata prin urmatoarele masuri:

 • bariere sau carcase care asigura un grad de protectie cel putin IP XXB sau IP2X, sau izolatia care sa tina la o tensiune de incercare de 500 V c.a. valoare efectiva, timp de 1 minut.

Protectia suplimentara prin utilizarea legaturii echipotentiale in amplsamentele prevazute pentru adapostirea animalelor toate partile conductoare accesibile si partile conductoare externe instalatiei care pot fi atinse de animale trebuie conectate printr-o legatura echipotentiala suplimentara. Acolo unde se afla un gratar metalic in pardoseala/podea acesta trebuie inclus in legatura echipotentiala a spatiului respectiv.
Din aceasta legatura trebuie sa faca parte si partile conductoare externe instalatiei care se afla in/pe podea (armatura betonului sau armatura bazinului pentru colectarea bailagarului), precum si pardoseala din elemente prefabricate de beton.
Legatura echipotentiala, cât si gratarele metalice (daca exista) trebuie sa fie protejate durabil la coroziune si solicitari mecanice.

Protectia impotriva efectelor termice

Protectia impotriva efectelor termice se realizeaza, in principal, prin masuri de protectie impotriva incendiului.
Aparatele electrice de incalzire utilizate pentru cladirile in care are loc reproducerea si cresterea intensiva a animalelor trebuie sa corespunda CEI 60335 – 2 –71 si trebuie fixate intr-o pozitie corespunzatoare pentru a evita riscul de arsuri pentru animale si riscul aparitiei unui incendiu prin aprinderea materialelor combustibile.
Aparatele de incalzire prin radiatii trebuie instalate la o distanta de cel putin 0,5m de animale si de materialele combustibile, in afara de cazul in care furnizorul acestora a indicat in instructiunile de utilizare o distanta mai mare.
Pentru protectia impotriva incendiului trebuie instalate dispozitive DDR cu curent nominal diferential rezidual care nu depaseste 300mA. DDR trebuie sa intrerupa toate conductoarele active. in cazul in care este necesara asigurarea continuitatii functionarii, DDR care nu protejeaza prizele de curent trebuie sa fie de tip S sau cu temporizare.

In amplasamentele care prezinta risc de incendiu, conductoarele circuitelor alimentate de la o sursa de tensiune foarte joasa trebuie protejate pentru bariere sau mantale (carcase, tuburi) care sa asigure un grad de protectie IPXXD sau IP4X, sau in plus fata de izolatia lor de baza printr-o manta (carcasa) din material electroizolant (de
exemplu, cablurile tip H07RN-F, pentru utilizare in exterior, sunt corespunzatoare pentru aceasta conditie).

Protectia impotriva perturbatiilor de tensiune si a perturbatiilorelectromagnetice.
Atunci când se utilizeaza echipamente electronice se recomanda sa se prevada masuri de protectie impotriva trasnetului conform standardului SR N 62305 si impotriva supratensiunilor conform art. 443 din HD 60364 – 4 – 44 )si art. 534 din SR CEI 60364-5-53 .

Alegerea si montarea echipamentelor

Reguli generale privind conditiile de functionare, influente externe,accesibilitate, identificare.
in constructiile din agricultura si horticultura echipamentele electrice trebuie sa aibe gradul de protectie minim IP44, atunci când se utilizeaza in conditii normale. in cazul in care nu este disponibil un echipament cu gradul de protectie minim IP44, acesta poate fi amplasat intr-o carcasa care sa asigure gradul de protectie IP44.
Prizele de curent nu trebuie instalate pe materiale combustibile.
Acolo unde conditiile de influente externe sunt superioare conditiilor AD4, AE3 si/sau AG1, prizele trebuie prevazute cu protectie corespunzatoare.
Protectia mecanica poate fi asigurata si prin utilizarea de carcase suplimentare sau prin instalare in nise prevazute in constructia cladirii.
Aceste prescriptii nu se aplica pentru locuinte, birouri, magazine si pentru locuri/spatii in care conditiile de influente externe sunt asemanatoare si apartin constructiilor din agricultura si horticultura si pentru care se aplica prevederile CEI 60884-1 referitoare la prizele de curent.
In prezenta substantelor corozive (de exemplu, in depozitele de lapte sau in grajduri), echipamentele electrice trebuie protejate in mod corespunzator.
In general, echipamentul electric nu trebuie sa fie accesibil pentru animale. in particular, echipamentul electric accesibil pentru animale cum ar fi cel din utilajele pentru hranire sau din bazinele pentru adapare, trebuie sa fie construite in mod adecvat si instalate astfel incat sa fie evitata deteriorarea de catre animale, cât si sa fie redus la minim riscul de ranire a animalelor.

La terminarea lucrarilor si punerea in functiune trebuie predata utilizatorului instalatiei urmatoarea documentatie:

 • planul detaliat al amplasarii echipamentelor electrice;
 • traseele tuturor cablurilor de distributie;
 • schema monofilara de distributie;
 • schema legaturilor echipotentiale.

Sisteme de pozare a circuitelor

In amplasamentele accesibile animalelor si in care animalele sunt inchise sistemele de pozare trebuie sa fie inaccesibile animalelor si sa fie protejate corespunzator impotriva deteriorarilor mecanice. Conductoarele liniilor electrice aeriene trebuie sa fie izolate.
Retelele electrice exterioare aferente constructiilor din agricultura si horticultura, unde vehiculele si masinile agricole mobile fac manevre, trebuie realizate cu cabluri pozate astfel:

 • in pamânt, la o adâncime de 0,6m, cu o protectie mecanica suplimentara, tuburile de protectie suplimentara trebuie sa reziste la comprimarea cu o forta de 450N si la impact in conformitate cu SR EN 61386-24;
 • in pamânt arabil sau cultivat, la o adâncime de cel putin 1m;
 • suspendat, la o inaltime de cel putin 6m.

Se prefera instalarea cablurilor in pamânt. Cablurile care alimenteaza tablourile de distributie trebuie sa fie protejate imporiva deteriorarilor mecanice, de exemplu, prin ingroparea in pamânt sau prin instalarea in jgheaburi sau tuburi prefabricate, separate ferm.
Aceste prescriptii trebuie sa se aplice si la locuintele si la alte spatii care apartin cladirilor din agricultura si horticultura.
O atentie deosebita se va acorda protectiei la rozatoare.
Pentru amplasamentele unde sunt tinute animalele, conditiile de influente externe trebuie clasificate AF4, iar tuburile trebuie sa fie protejate impotriva coroziunii corespunzator cel putin clasei 2 (medie) pentru utilizare in interior si clasei 4 (mare) pentru utilizare in exterior, conform SR EN 61386-21.
Pentru amplasamentele unde sistemele de pozare pot fi expuse la impact si la socuri mecanice din cauza vehiculelor si masinilor agricole in deplasare, conditiile de influente externe trebuie trebuie sa fie clasificate AG3:

 • tuburile trebuie sa aiba un grad de protectie la comprimare corespunzator cel putin clasei 4 (grea) conform SR EN 61386 – 21;
 • sistemele de tuburi si jgheaburi pentru cabluri trebuie sa aiba un grad de protectie impotiva socurilor considerat ca „important” conform CEI 61084-2-1

Separare, comutare/intrerupere si comanda

Instalatia electrica a fiecarei cladiri sau a unei parti dintr-o cladire trebuie sa fie separata printr-un singur dispozitiv de separare conform SR CEI 60364-5-53.
Dispozitivele de separare se prevad pentru toate conductoarele active si conductorul neutru, chiar si pentru circuitele care se utilizeaza ocazional, de exemplu, in timpul recoltarilor.
Dispozitivele de separare si comutatie, cât si dispozitivele de oprire de urgenta sau de comutatie de urgenta nu trebuie montate in locuri accesibile animalelor sau in nici o pozitie in care poate fi impiedicat accesul la ele de catre animale, fara sa provoace panica in rândul animalelor.

Conductoare de echipotentializare de protectie suplimentara

Conductoarele de echipotentializare de protectie suplimentara trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarilor mecanice si coroziunii si trebuie sa fie alese astfel incât sa se evite efectele electrolitice.
De exemplu, pot fi utilizate urmatoarele materiale:

 • benzi din otel galvanizat la cald cu dimensiunile 30mm x 3mm;
 • tije rotunde de otel galvanizat la cald cu diametrul de cel putin 8mm;
 • conductoare de cupru cu sectiunea minima de 4mm2.

Pot fi utilizate si alte materiale corespunzatoare.

Alte echipamente
Prizele de curent utilizate in cladirile din agricultura si horticultura trebuie sa fie conforme cu:

 • SR EN 60309-1, sau
 • SR EN 60309-2, daca este necesara interschimbabilitatea, sau
 • standardele nationale corespondente, cu conditia ca curentul nominal sa nu depaseasca 20A.

Corpuri de iluminat si instalatii de iluminat

Corpurile de iluminat trebuie sa fie conforme cu standardul de parti SR EN 60598-2 si trebuie alese in functie de gradul de protectie si de temperatura suprafetei tinând seama de conditiile de mediu ambiant si de locurile de instalare (de exemplu, IP54, cu marcarea adecvanta pentru temperatura F pentru montare pe material combustibil).

Corpurile de iluminat trebuie montate in zonele unde exista o distanta suficient de mare fata de materialele combustibile, luand in considerare depozitarea marfurilor si alte procese de lucru periculoase. Distantele de securitate si temperaturile suprafetei corpului de iluminat sunt precizate in instructiunile de montaj ale fabricantului.

Pozitiile intreruptorului (aprins/stins) corpurilor de iluminat instalate in zonele de depozitare a paielor sau fânului sau in zone similare, trebuie sa fie usor de identificat.

Sursa: „Normativul I7-2009”/Instalatii electrice pentru constructii din agricultura.
Pentru o documentare mai completa va recomand sa cititi „Normativul I7-2009”