Instalatii electrice pentru santiere de constructii si de demolare

Instalatiile electrice pentru santiere de constructii si de demolare trebuiesc proiectate si executate respectandu-se prevederile prezentului normativ si prevederilor specifice din SR HD 60364-7-704 si SR CEI 61200-704.

Prevederile specifice din prezentul capitol completeaza regulile generale si se aplica instalatiilor electrice temporare pentru santiere de constructii si de demolare pe perioada activitatilor de constructie si de demolare, incluzand (de exemplu):

 • lucrari de constructie pentru cladiri noi;
 • reparare, modificare, extindere sau demolare a cladirilor existente sau parti ale cladirilor existente;
 • lucrari de inginerie (reglari, parametrizari);
 • lucrari de terasamente.

Regulile nu se aplica instalatiilor din amplasamentele administrative ale santierelor (birouri, vestiare, cantine, dormitoare etc) unde se aplica regulilor generale din capitolele anterioare. De asemenea, regulile nu se aplica in instalatii in care este implicat echipament de natura similara cu cel utilizat in exploatari miniere de suprafata.
Prevederile se aplica instalatiilor fixe sau mobile.

Alimentarea cu energie electrica

La alimentarea cu energie electrica a santierului se va tine seama de solutia stabilita pentru constructia definitiva, evitandu-se pe cat posibil, alimentarea provizorie.
in cazul in care pentru alimentarea cu energie electrica a santierului se utilizeaza posturi de transformare provizorii, se recomanda ca acestea sa fie amplasate pe cat posibil in centrele de greutate ale receptoarelor de energie electrica.

De regula, in santiere se prevad urmatoarele scheme de distributie a energiei electrice.
a) Instalatia este direct conectata la reteaua de alimentare pentru intermediul unui singur „ansamblu de aparataj de joasa tensiune ” (AUS).
b) Instalatia este conctata la reteaua de alimentare prin intermediul unui dulap general AUS, care alimenteaza tablouri secundare AUS la care se racordeaza echipamente fixe, mobile si portabile

Tabloul general de distributie AUS cuprinde:

 • in schemele TT si TN-S, un DDR cu intarziere montat pe alimentare si dispozitive de protectie impotriva supracurentilor;
 • in schema TN-C, dispozitive de protectie impotriva supracurentilor;
 • in schema IT, un dispozitiv de control permanent al izolatiei si dispozitive de protectie impotriva supracurentilor.

Tabloul de distributie AUS pentru echipamente fixe vor fi echipate identic conform prevederilor
Tabloul de distributie AUS pentru aparate mobile si portabile cuprinde in toate schemele dispozitive diferentiale de mare sensibilitate de 30mA, fara intarziere si dispozitive de protectie impotriva supracurentilor.
La alimentarea cu energie electrica cu conductoare neizolate a santierelor trebuie respectate urmatoarele conditii:

 • in punctele cele mai inalte ale santierului se prevad descrescatoare legate la priza de pamant;
 • stalpii din beton armat ai liniilor aeriene de joasa tensiune se leaga la pamant prin armaturile metalice la care se va asigura continuitatea electrica;
 • la stalpii din lemn elementele metalice montate pe ei trebuie legate la conductorul de protectie numai daca stalpii
 • prezinta conductoare de coborare, cabluri armate, iar descarcatoarele lor de supratensiune se leaga direct la pamant;
 • descarcatoarele de supratensiune trebuie montate cat mai aproape de receptoarele de energie electrica prevazute cu infasurari (motoare electrice, transformatoare de sudare etc).

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia impotriva atingerilor directe

Urmatoarele masuri de protectie impotriva atingerilor directe sunt recomandate a fi aplicate:

 • izolarea partilor active;
 • bariere sau carcase.

Masura de protectie pentru utilizare de obstacole care ar proteja numai impotriva atingerilor directe intamplatoare cu partile active nu este admisa decat in cazurile in care nu pot fi utilizate alte masuri de protectie, si numai pentru o durata foarte scurta.
Masura de protectie prin amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere nu este admisa decat pentru linii aeriene care traverseaza santierul.

Protectia impotriva atingerilor indirecte

Protectia prin intreruperea automata a alimentarii
In instalatiile de santier se vor utiliza de preferinta schemele TT si TN-S.
Schema TN-C se admite in partea fixa a instalatiei electrice, si anume intre alimentarea instalatiei si ansamblul general de aparataj (AUS).
Se admite utilizarea schemei IT daca este necesar sa se evite intreruperea la primul defect de punere la pamant in special pentru o parte a instalatiei, de exemplu alimentarea pompelor de evacuare a apei sau alimentarea ventilatoarelor de aerisire.
Aceasta schema se va alege luand in considerare dezavantajele ei datorate conditiilor impuse privind controlul permanent al izolatiei, alimentarea rapida a primului defect).
Protectia prin alimentarea cu tensiune redusa, cand tensiunea cea mai mare nu depaseste 110 Vc.a. intre faze (65V intre faza si neutru legat la pamant, in trifazat, 55 V intre faza si neutru legat la pamant, in monofazat), trebuie sa indeplineasca conditiile din schema TN in care:

 • punctul neutru al secundarului transformatorului sau generatorului trebuie legat la pamant, si prizele de curent nu trebuie sa fie intersanjabile cu prizele de curent prevazute pentru alte tensiuni

Aceasta forma de protectie poate fi utila in special acolo unde sunt prevazute conditii severe de functionare sau de mediu si unde TFJP si TFJS nu sunt utilizabile.
Protectia fara intreruperea alimentarii
Protectia prin utilizarea echipamentelor de clasa II sau prin izolatie echivalenta se refera la constructia echipamentelor si este recomandata pentru utilajele portabile. Aceste echipamente trebuie sa aiba protectia mecanica IPX4 daca sunt utilizate in amplasamente in care sunt prezente picaturii de apa.
Masura de protectie prin amplasamente neconductoare nu este admisa.
Masura de protectie prin legaturi echipotentiale locale nelegate la pamant nu este admisa.
Masura de protectie prin separare electrica a circuitelor este limitata la alimentarea unui singur receptor prin intermediul unui transformator si a unui cablu flexibil.
Protectia prin utilizarea tensiunii foarte joasa TFJS si TFJP se aplica in special in cazurile cand conditiile de lucru sunt severe (exemplu in incinte electroconductoare de mici dimensiuni pentru alimentarea uneltelor portabile, pentru echipamentul de slefuire utilizat in mediu umed sau pentru incalzirea betonului).
Echipamentele electrice fixe carora nu li s-a aplicat ca masura de protectie
impotriva socurilor electrice prin atingerea indirecta „alimentarea la tensiune redusa” “separarea de protectie” sau “izolarea suplimentara”, trebuie prevazute cu cel putin doua masuri de protectie alese astfel incat ele sa nu se excluda reciproc.
La receptoarele mobile si portabile se aplica masurile prevazute in SR EN 50144-1, STAS 12217 si SR HD 60364-4-41, cu urmatoarele precizari: utilajele portabile folosite in mediu sau procese umede (ex. masini de frecat mozaic, vibratoare pentru beton, masini de curatat parchetul etc) se alimenteaza la o tensiune redusa de protectie de cel mult 24V, conform prevederilor STAS 2612 si cap. 4.1. Se admit tensiuni de lucru mai mare de 24V in cazul in care se aplica masurile de protectie “separarea de protectie” sau “izolarea suplimentara de protectie “, conform SR HD 60364-4-41.

Protectia impotriva supracurentilor este asigurata prin dispozitive de intrerupere automata (disjunctoare sau sigurante fuzibile intreruptor) montate in interiorul unui ansamblu AUS.
Se recomanda ca toate circuitele sa fie protejate impotriva suprasarcinilor.
Este permis ca circuitele care alimenteaza echipamente pentru ridicare comandate manual sa nu fie protejate impotriva suprasarcinilor.
Tablourile de distributie AUS trebuie echipate cu aparataj cu capacitate de rupere a curentilor de scurtcircuit bazata pe curentul de scurtcircuit prezumat la sursa de alimentare.
Circuitele care alimenteaza prize de curent avand curentul nominal pana la 32A inclusiv si alte circuite care alimenteaza echipamentul electric portabil avand curent nominal pana la 32A inclusiv trebuie protejate prin una din urmatoarele metode:

 • dispozitive de curent diferential rezidual avand curent nominal de functionare de maxim 30mA;
 • tensiune foarte joasa asigurata prin TFJS si TFJP;
 • separare electrica, fiecare priza de curent si echipament electric portabil fiind alimentate printr-un transformator individual de separare sau prin infasurari separate ale unui transformator de separare.

Pentru circuitele care alimenteaza prize de curent cu un curent nominal mai mare de 32A trebuie utilizate dispozitive de curent diferential rezidual care au un curent diferential rezidual nominal de maxim 500 mA.

Conditiile minimale de influente externe care pot fi intalnite pe santiere sunt urmatoarele:

 • A A temperatura ambianta: – 5oC ÷ + 40oC (AA4)
 • A D prezenta apei: proiectie de apa (AD4)
 • A E prezenta corpurilor straine: foarte mica (AE3)
 • A G socuri mecanice: importante (AG3)
 • A H vibratii: medii (AH2)
 • B A competenta persoanelor: obisnuite, in general (BA1) instruite (BA4) calificate pentru manevrari in exploatare (BA5)
 • B C contactul persoanelor cu potentialul pamantului: frecvent (BC3) continuu in incinte electroconductoare de mici dimensiuni (cuve, goluri tehnice) (BC4)

Echipamentul electric de pe santiere este supus la conditii foarte severe si trebuie sa poata suporta solicitarile respective.
Echipamentul utilizat in instalatiile de pe santiere trebuie ales si montat astfel incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • flexibilitate, care permite utilizarea succesiva pe santiere diferite;
 • usurinta reamplasarii componentelor;
 • montare, transport si depozitare usoare;
 • robustete;
 • securitate corespunzatoare

Accesul in functionare normala trebuie sa fie prevazut astfel incat lucrarile sa fie executate de persoane cu competente corespunzatoare:

 • manevre simple, de catre persoane obisnuite (BA1);
 • celelalte manevre, fara acces la partile active, de catre persoane instruite (BA4);
 • lucrari si manevre la partile active, numai de catre persoane calificate (BA5).
 • in instalatiile de pe santiere se pot produce socuri mecanice importante (AG3).

Protectia sistemelor de pozare este asigurata prin:

 • alegerea unor sisteme de pozare cu caracteristici mecanice corespunzatoare;
 • amplasamente care protejeaza sistemele de pozare la socuri;
 • o protectie mecanica suplimentara in pasajele pietonale sau ale in incinta santierelor, retelele electrice de joasa tensiune trebuie executate pe cat posibil in solutia definitiva.

Se recomanda ca executarea retelelor de joasa tensiune sa se faca in cabluri.
Atunci cand se utilizeaza cabluri flexibile se reomanda ca acestea sa fie de tipulSR CEI 60245 cablurile rigide trebuie sa aibe o rezistenta mecanica echivalenta. in cazul in care nu se pot utiliza cabluri, retelele de joasa tensiune se vor executa aerian cu conductoare torsadate, respectandu-se prevederile din normativul PE106.
Se va evita utilizarea conductoarelor neizolate in incinta santierelor cu exceptia celor pentru instalatiile de ridicat si transportat si pentru instalatiile de protectie impotriva socurilor electrice.
Toate echipamentele electrice utilizate trebuie sa aibe gradul de protectie minim IP44.
Reteaua generala a conductoarelor principale de legare la pamant de protectie se realizeaza buclat in toate cazurile in care acest lucru este posibil.
Prizele de pamant si conductoarele de protectie pentru legare la pamant de pe santiere se executa cu prioritate utilizandu-se elementele metalice naturale existente (structura metalica a constructiei, conductele metalice, armatura betonului etc) cu respectarea conditiilor din SR CEI 60364-4.
Receptoarele mai indepartate de cladirea a carei constructie metalica este utilizata drept priza naturala, trebuie legate la aceasta printr-un conductor de protectie care insoteste reteaua de alimentare, (asigurandu-se astfel continuitatea retelei generale a conductoarelor de protectie de pe santier).
Carcasele si elementele de sustinere metalice ale echipamentelor electrice si toate conductoarele de protectie locale se leaga la reteaua generala de protectie. Daca exista mai multe retele generale de protectie, acestea se leaga intre ele in cel putin doua puncte diferite.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant si rezistenta conductoarelor de protectie pana la receptor trebuie sa fie de maximum 4 Ω , respectandu-se conditia de deconectare in caz de defect.
Reteaua generala de protectie care se executa ramificat, se leaga la toate capetele de linie si la punctele de ramificatie la cate o priza de pamant fixa de 10 Ω . Rezistenta ansamblului trebuie sa fie de maxim 4 Ω .
Lungimea conductorului de protectie intre doua prize de pamant fixe sau de la oricare dintre receptoarele eletrice pana la cea mai apropiata priza, se admite sa fie de cel mult 200m, in cazul conductoarelor de cupru si de cel mult 150m in cazul celor din otel.
Daca aceste lungimi (sau distante) sunt mai mari, se intercaleaza prize de pamant suplimentare astfel incat lungimile, respectiv distantele specificate mai sus sa fierespectate.
La santierele cu suprafata redusa de teren, unde spatiul nu permite executarea de prize de pamant concentrate de 4 Ω pentru reteaua de protectie, electrozii prizei se distribuie de-a lungul traseului retelei, numarul lor alegandu-se astfel incat sa se realizeze in ansamblu o rezistenta de maximum 4 Ω .
Pe santiere se admit si prize de pamant complexe, constituite din electrozi verticali si orizontali. La priza de pamant orizontala din apropierea liniei aeriene se leaga un numar sufient de electrozi verticali astfel incat rezistenta totala maxima sa fie de 4 Ω .
Se admite ca o prpiza de pamant orizontala ingropata in imediata apropiere a stalpilor liniei aeriene si care urmeaza traseul acesteia sa fie utilizata pentru protectie. in acest caz, la fiecare stalp se prevede o ramificatie la care se leaga bornele de protectie ale utilajelor si cele ale tablourilor de distributie.
La retelele aeriene pentru alimentarea receptoarelor de pe santiere conductorul de protectie se realizeaza cu conductoare neizolate. Conductoarele de protectie se realizeaza cu conductoare neizolate. Conductoarele de protectie se instaleaza pe aceeasi stalpi cu reteaua de alimentare cu energie electrica, dar pe izolatoare de portelan marcate prin vopsire in verde/galben si instalate sub ultimul izolator al retelei, la cel putin 45 cm distanta. Pe stalp, in dreptul izolatoarelor instalatiei generale de legare la pamant, se monteaza placi avertizoare cu inscriptie „conductor numai pentru legare la pamant”.
Reteaua conductelor principale de protectie pe santiere se executa cu conductoare de otel cu sectiunea minima de 140 mm2. in cazuri justificate se admite folosirea conductoarelor de cupru cu sectiunea de 25 mm2.
Derivatiile de la reteaua conductoarelor principale de protectie spre partile metalice, pentru legarea lor la pamant, se executa pana la tabloul de distributie, cu conductoare avand sectiunile stabilite. De la tabloul de distributie pana la partea metalica se continua cu legatura dubla, conectata in puncte diferite la partea metalica si cu sectiunea minima de 70 mm2 OL sau, in cazurile in care conductoarele nu se pot instala aparent, cu sectiunea minima de 25 mm2 Cu.
La utilajele alimentate prin cordoane cu conductoare de cupru si invelis de cauciuc in executie grea sau medie, se admite folosirea celui de al patrulea conductor al cordonului drept conductor de legare la pamant.
Conductoarele de protectie pentru legarea la pamant a echipamentelor supuse la deplasari frecvente sau vibratii, trebuie sa fie flexibile.
La utilajele alimentate prin cabluri flexibile de cupru la care se aplica schema TT, se admite utilizarea unui singur conductor de legare la pamant cu conditia utilizarii ca masura suplimentara a mijloacelor individuale de protectie, in conditiile din SR CEI 60364-4.
Protectia la soc electric se aplica utilajelor electrice si instalatiilor electrice de ridicat cu cale de rulare de pe santiere, respectandu-se conditiile din SR CEI 6034-4-41.
Instalatii electrice pentru santiere in Bucuresti si instalatii electrice pentru santiere in Ilfov.

Sursa: „Normativul I7-2009”Istalatii electrice pentru santiere
Pentru o documentare mai completa va recomand sa cititi „Normativul I7-2009”