Instalatii electrice pentru sisteme de incalzire in pardoseala sau tavan

Domeniul de aplicare

Instalatii electrice pentru sisteme de incalzire.
Prevederile particulare ale acestui articol se aplica la instalarea sistemelor de incalzire in pardoseala sau tavan care realizeaza o incalzire directa sau cu acumularea energiei termice. Ele nu se aplica la instalarea sistemelor de incalzire in pereti.
Aceste prevederi sunt conforme standardului SR HD 384.7.753 S1.

Definitii

Pentru scopul particular al acestui articol se definesc urmatoarele notiuni şi termeni:

 • sistem de incalzire cu acumularea energiei termice, amplasat in pardoseala: sistemul de incalzire in care, din cauza unei perioade limitate de incarcare, o cantitate redusa de energie electrica este transformata in caldura disipata prin suprafata pardoselii in incaperea de incalzit intr-un timp stabilit;
 • sistem de incalzire direct: sistemul de incalzire in tavan sau in pardoseala care genereaza caldura pe baza energiei electrice, o disipa in camera de incalzit, intr-un timp de raspandire cat mai mic posibil;
 • sistem de incalzire complementar: sistemul de incalzire direct inglobaz in pardoseala, care completeaza un sistem de incalzire cu acumulare (ex. in zonele de langa peretii exteriori);
 • zona fara incalzire: zona complet acoperita de mobilier sau pastrata disponibila pentru mobilier prefabricat;
 • cablu de incalzire: cablu cu sau fara ecran sau manta metalica apartinand unui sistem de incalzire fix;
 • element de incalzire flexibil tip placa: element format din mai multe straturi laminate electroizolante in care sunt integrate rezistente electrice, sau un material de baza pe care sunt fixate cabluri electrice de incalzire izolate;
 • element de incalzire: cablu de incalzire sau element de incalzire flexibil tip placa cu conexiuni reci sau borne fixate rigid, conectate la instalatia electrica;
 • conexiune rece: cablu izolat sau cordon destinat conectarii elementului de incalzire la instalatiile electrice;
 • cablu de incalzire cu autoreglare: cablu a carui temperatura nu poate depaşi 70oC şi care nu necesita conexiuni reci intermediare pentru conectare la instalatia electrica.

Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii

Masuri de protectie impotriva şocurilor electrice
Pentru protectia impotriva şocurilor electrice datorate atingerilor directe nu se admit masurile prin folosirea obstacolelor şi prin amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere.
Protectia impotriva şocurilor electrice datorate atingerilor indirecte se realizeaza prin folosirea urmatoarelor masuri:

 • intreruperea automata a alimentarii prin utilizarea de dispozitive de protectie la curent diferential rezidual (DDR) cu un curent nominal diferential care sa nu depaşeasca 30mA;
 • legaturi echipotentiale suplimentare: in cazul in care deasupra elementelor de incalzire din pardoseala sau sub elementele de incalzire din tavan este prevazut un inveliş de protectie sau grilaj conductiv acesta trebuie conectat la conductorul de protectie al instalatiei electrice prin conductoare de echipotentializare;
 • utilizarea echipamentelor de clasa II sau cu izolatie echivalenta; circuitele de alimentare ale acestor echipamente trebuie protejate suplimentar prin utilizarea dispozitivelor DDR al caror curent nominal sa fie maxim 30 mA;
 • separarea electrica.

Pentru protectia impotriva şocurilor electrice datorata atingerilor indirecte nu se admit masurile prin folosirea mediului neconductor şi a legaturilor echipotentiale nelegate la pamant.

Masuri de protectie impotriva supraincalzirii

In scopul evitarii supraincalzirii sistemelor de incalzire din tavan sau pardoseala din cladiri, prin limitarea temperaturii in zona de incalzire la maxim 80 C, trebuie aplicata cel putin una din urmatoarele masuri:

 • proiectarea corespunzatoare a sistemului de incalzire;
 • instalarea corespunzatoare a sistemului de incalzire conform instructiunilor producatorului;
 • utilizarea dispozitivelor de protectie la suprasarcina.

Elementele de incalzire trebuie conectate la instalatia electrica prin conexiuni reci, astfel incat sa nu poata fi separate, sau prin borne.
Elementele de incalzire nu trebuie sa traverseze rosturile de dilatare.

Alegerea şi montarea echipamentelor

Elementele de incalzire flexibile tip placa trebuie sa corespunda prescriptiilor SR EN 60335-2-96.
Cablurile de incalzire trebuie sa corespunda prescriptiilor CEI 60800 (pentru locuinte) sau CEI 61423 (pentru aplicatii industriale).
Elementele de incalzire pentru instalarea in tavan trebuie sa aiba o protectie mecanica cel putin IPX1, iar cele pentru instalare in pardoseala din beton sau din material similar cel putin IPX7.
Creşterea temperaturii ambiante (AA) trebuie luata in considerare pentru conexiunile reci (alimentare) şi conexiunile de comanda din zonele incalzite.
Instalatorul sistemelor trebuie sa intocmeasca un plan pentru fiecare element de incalzire continand urmatoarele detalii:

 • tipul elementului de incalzire;
 • numarul elementelor de incalzire instalate;
 • lungimea/suprafata elementelor de incalzire;
 • densitatea de putere pe suprafata;
 • dispunerea elementelor de incalzire;
 • amplasarea/adancimea elementelor de incalzire;
 • amplasarea cutiilor de jonctiune;
 • conductoare, ecrane şi elemente similare;
 • zona instalata/incplzita şi zonele fara incalzire;
 • tensiunea nominala;
 • rezistenta nominala(la rece) a elementelor de incalzire;
 • curentul nominal al dispozitivelor de protectie la suprasarcina;
 • curentul diferential rezidual de functionare al RCD.

Acest plan trebuie amplasat langa intreruptorul sistemului de incalzire.
Instalatorul trebuie sa informeze ceilalti executanti participanti ca in zonele in care sunt instalate unitati de incalzire in tavan sau pardoseala nu trebuie folosite mijloace de fixare penetrante (ex. şuruburi pentru opritorul de uşi).

Sursa: „Normativul I7-2009”/Instalatii electrice pentru sisteme de incalzire
Pentru o documentare mai completa va recomand sa cititi „Normativul I7-2009”