ELECTRO BRANCH GRUP SRL ofera urmatoarele servicii:

Prin instalatii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a folosi energia electrica pentru forta, iluminat si alte scopuri industriale sau casnice. Instalatiile electrice de iluminat sunt alimentate de la tablouri de distributie separate de cele care alimenteaza instalatiile electrice de forta. Corpurile de iluminat, aparatele electrocasnice etc. functioneaza cu curent alternativ monofazat.

INSTALAŢII ELECTRICE SPECIALE

Instalatii electrice

Generalitati
Condiţii generale de bază;

Proiectele de instalaţii electrice se verifică de verificatori de proiecte atestaţi conform Legii 10/1995.
Începerea execuţiei instalaţiilor electrice este permisă numai după ce investitorul a obţinut avizul tehnic de racordare. Punerea în funcţiune se face numai după controlul execuţiei instalaţiilor electrice de către unităţi autorizate.

Este interzisă începerea lucrărilor de instalaţii electrice fără proiecte verificate.
Electricienii se autorizează de societăţi profesionale, nonguvernamentale, pentru gradele prevăzute în regulamentul de autorizare.
Instalaţiile electrice se execută de către unităţi atestate.
Instalaţiile electrice la consumator trebuie astfel realizate încât să nu afecteze siguranţa utilizatorilor, a bunurilor si a mediului.
Utilizatorul are obligaţia să nu efectueze modificări faţă de proiect în timpul exploatării, întreţinerii sau repunerii în funcţiune fară acordul scris al proiectantului iniţial al instalaţiei electrice sau un expert tehnic atestat, potrivit legislaţiei în vigoare conform Legii 307-06 privind apărarea împotriva incendiilor si HG 1146 privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Instalaţiile electrice trebuie realizate astfel încât să se evite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorită temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii să nu fie în pericol de a suferi arsuri.
Separarea în vederea întreruperii, verificării, localizării defectelor şi efectuării reparaţiilor la instalaţiile electrice trebuie asigurată prin prevederea de dispozitive de separare (siguranşe fuzibile, cleme cu intrare ieşire, întreruptoare cu acţionare manuală sau automată cu funcţie şi/de separatoare.

Conditii generale comune pentru echipamente

Echipamentele nou utilizate în instalaţiile electrice trebuie să fie agrementate tehnic, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi certificate conform Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, SREN 60693 pe părţi.
Toate echipamentele folosite pentru protecţie, izolare ,mascare ,suporturi , trebuie să fie in concordanta cu clasa de influente externe in care se monteaza.
Încadrare în clase e reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitae cu prevederile reglementărilor specifice.
Echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de tensiune, curent, frecvenţă,curentul de scurcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum şi alte caracteristici particulare, care trebuie luate în consideraţie la alegerea echipamentelor electrice, conform indicaţiilor producătorilor.
Echipamentele electrice se aleg respectand clasele de protecţie minime neceasare, în funcţie de categoria incaperilor clasificate ,dupa influentele externe.
Dacă într-un spaţiu se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice se aleg astfel încât să fie satisfăcute condiţiile cele mai dezavantajoase.
Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie să provoace efecte dăunătoare altor echipamente electrice sau să afecteze buna funcţionare a retelei de alimentare.
Realizarea instalatiilor electrice.

Tablou electric

Circuitul de curent monofazat este compus dintr-un conductor la un anumit potential (faza) si un conductor la potential zero (nulul). Daca s-ar monta toate lampile si prizele existente intr-o cladire pe un singur circuit monofazat, acesta ar trebui sa aiba o sectiune prea mare. in plus, daca s-ar defecta faza de alimentare cu tensiune, intreaga cladire ar ramane in intuneric.

De aceea, acolo unde numarul consumatorilor de energie electrica este mare, sau in cazul instalatiilor de forta, alimentarea tabloului general de distributie se executa in sistemul cu patru conductoare (trei conductoare de faza si un conductor neutru), iar circuitele care alimenteaza lampile din incaperi, sali etc., se leaga la cate o faza si un nul al tabloului de distributie, astfel incat sa se realizeze o incarcare cat mai uniforma a acestor trei faze.

Din punctul de vedere al locului unde se executa, instalatiile electrice se impart in: