Masurarea energiei electrice

Determinarea energiei electrice consumata de un utilizator, cu ajutorul contoarelor electrice, permite obtinerea unor informatii pe baza carora pot fi abordate doua aspecte principale:
• Remunerarea eforturile producatorilor de energie electrica, ale transportatorului, distribuitorului, furnizorului precum si a altor operatori pentru asigurarea energiei electrice necesara desfasurarii activitatilor utilizatorilor;
• Analiza eficientei in procesele de utilizare a energiei electrice.

In mod traditional, in Romania, datele necesare pentru plata energiei consumate se bazeaza pe masurarea energiei active consumata si pe baza energiei reactive, consumata sau generata. in principiu, informatiile privind energia reactiva sunt utilizate pentru penalizarea utilizatorului care determina cresterea pierderilor de energie activa in reteaua electrica, datorita circulatiei puterii reactive absorbita sau generata de utilizator.

Avand in vedere costurile diferite privind producerea energiei electrice la fiecare moment, in principiu, sistemele de masurare trebuie sa aiba posibilitatea de a contoriza energia electrica pe intervale de timp prestabilite si de a transmite aceste informatii la furnizorul de energie electrica. in acest sens, sunt larg utilizate intervalele de decontare de o ora. Desigur ca pot fi intalnite si alte moduri de renumerare a eforturilor operatorilor din sistemul energetic plecand de la alte tipuri de informatii. De exemplu, in prezent, exista solutii de remunerare pe baza informatiilor privind puterea aparenta consumata.

Avand in vedere faptul ca informatiile obtinute de la contoarele de energie sunt utilizate, in cele mai multe cazuri, in relatii financiare, exactitatea de masurare, dar si procedurile practice de prelucrare a datelor achizitionate prezinta o importanta deosebita. Toate tipurile de contoare, in conditiile specifice ale sistemului electroenergetic, trebuie sa ofere aceleasi informatii pentru asigurarea aceleasi facturi pentru energie electrica consumata.

Deoarece, pe plan international, nu exista un mod comun de definire a marimilor electrice cu care opereaza un contor electric, evaluarea informatiilor transmise de acesta trebuie facuta tinand seama si de algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea puterilor si energiei. Contoare, care ofera informatii identice intr-un regim particular din reteaua electrica, pot sa transmita informatii total diferite in alte regimuri din sistemul electroenergetic.

In analiza sistemelor actuale de masurare a energiei electrice (contoare) trebuie avut in vedere faptul ca acestea sunt, de fapt, sisteme specializate de calcul in care marimile de iesire rezulta pe baza unei prelucrari specifice a datelor de intrare. Cunoasterea algoritmului de calcul este o prima etapa in evaluarea veridicitatii informatiilor necesare decontarii energiei consumate.

Pentru evaluarea eficientei energetice a proceselor care utilizeaza energia electrica sunt utilizate, in special, informatiile privind energia activa consumata. Exactitatea masurarii este impusa de necesitatea analizei consumurilor de energie electrica, a comparatiei acestora cu consumurile in procese similare, precum si evaluarea masurilor care trebuie adoptate pentru cresterea eficientei energetice si a eficientei acestora.