Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice

Generalitati

Scopul intretinerii este de a conserva instalatia electrica in conditiile cerute.
Intretinerea poate consta:

In „intretinere preventiva” care se realizeaza sistematic in intentia de a prevenii defectarile si de a conserva echipamentul in conditie buna;
sau

In „intretinere corectiva” care este realizata pentru repararea sau reamplasarea unei parti
defecte.
Exista doua tipuri de lucrari de intretinere:

  • lucrari in cursul carora riscul de soc electric, de scurtcircuit sau de arc electric este prezent si in consecinta trebuie aplicate procedurile de lucru corespunzatoare;
  • lucrari pentru care proiectarea echipamentului permite ca o anumita intretinere (de exemplu inlocuirea fuzibilului sigurantelor sau a lampilor pentru iluminat) sa se realizeze fara a fi necesar sa se aplice in totalitate procedurile de lucru.

Personal

Toate procedurile de intretinere care trebuie aplicate trebuie aprobate mai inainte de responsabilul de exploatare.

Atunci cand sunt efectuate lucrari de intretinere la o instalatie electrica trebuie precizat:

  • partea din instalatie asupra careia se face interventia;
  • responsabilul de intretinere.

Personalul care trebuie sa realizeze lucrarea trebuie sa fie corect instruit sau calificat pentru activitatea de efectuat si sa fie competent pentru sarcina de indeplinit.
El trebuie sa fie echipat si sa utilizeze dispozitive de masurare si de incercare si sa utilizeze echipamente individuale de protectie corespunzatoare.
Trebuie luate toate masurile de securitate pentru protectia persoanelor, animalelor si a bunurilor.

Lucrari de reparatie

Lucrarile de reparatii pot cuprinde urmatoarele etape:

  • localizarea defectului;
  • eliminarea defectului si/sau inlocuirea defectelor;
  • reinstalarea partii reparate in instalatie.

Instalatii electrice

Trebuie definite conditii de lucru specifice pentru a permite localizarea si eliminarea defectelor la o instalatie sub tensiune sau in timpul aplicarii tensiunilor de incercare.
Eliminarea defectelor trebuie realizata conform regulilor si procedurilor de lucru. Incercarile functionale, verificarile corespunzatoare si reglajele necesare trebuie realizate pentru a exista asigurarea ca toate partile reparate ale instalatiei sunt corespunzatoare pentru a fi puse sub tensiune.

Lucrari de inlocuire

Lucrarile de inlocuire a fuzibilelor sigurantelor.
Ca regula generala inlocuire a fuzibilelor sigurantelor trebuie realizata fara tensiune, dar se poate face si sub tensiune daca exista o procedura in acest sens.

Inlocuirea lampilor si a accesoriilor.
Cand este necesara inlocuirea lampilor si a accesoriilor demontabile cum sunt startarele acestea trebuie realizate fara tensiune.
Pentru instalatii de joasa tensiune inlocuirea poate fi realizata sub tensiune de catre o persoana obisnuita daca echipamentul prezinta o protectie completa impotriva atingerii directe.

Intrerupere temporara

In caz de intrerupere temporara a lucrarii de intretinere, persoana responsabila de lucrare trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica accesul la piesele sub tensiune neizolate si orice manevra neautorizata la instalatia electrica.
Daca este necesar trebuie informata persoana responsabila de exploatarea instalatiei electrice.

Terminarea lucrarilor de intretinere

La terminarea lucrarilor de intretinere responsabilul cu lucrarile de intretinere trebuie sa predea instalatia persoanei responsabile de exploatarea instalatiei electrice.
Starea instalatiei electrice la repunerea in functiune trebuie notificata responsabilului de exploatare.
Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice.

Sursa: „Normativul I7-2009”/Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice
Pentru o documentare mai completa va recomand sa cititi „Normativul I7-2009”