Scheme de conexiuni pentru retele electrice

Configuratia de retele electrice ale distribuitorului de energie electrica

Configuratia unei retele electrice sau unui zone de retea reprezinta structura conexiunilor (legaturilor) intre echipamentele si elementele componente ale acestora, linii electrice, transformatoare de putere, aparate primare de comutatie etc. in regim normal de functionare.
La stabilirea configuratiei unei retele electrice (RE) se au in vedere sistemele de protectie prin relee si automatizari care echipeaza in special liniile si transformatoarele de putere.
Se disting urmatoarele configuratii de retele electrice ;
Retele electrice radiale cuprind linii electrice care fac legatura intre o singura sursa de energie electrica si unul sau mai multe puncte de consum; punctele de consum pot fi amplasate in sfarsitul liniei electrice, de-a lungul liniei electrice, sau alimentate prin ramificatii racordate la linia electrica;
Retele electrice buclate sunt zone de retea alimentate, in general, din doua pana la patru surse de energie electricǎ; in acest caz liniile electrice si aparatele de comutatie ale acestora realizeaza o legatura continua prin barele colectoare ale statiilor de conexiuni conectate in retea si sursele din sistemul electroenergetic. Aceasta configuratie este specifica retelelor de distributie cu tensiunea nominala de 110 kV.
Functionarea buclata, desi mareste nivelul de siguranta, respectiv asigura un nivel ridicat in continuitatea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, implica cheltuieli de investitii mai mari pentru elementele constructive ale retelei electrice si de realizare a protectiilor prin relee.
Pentru reducerea cheltuililor de investitii, retelele electrice pot fi concepute intr-o configuratie buclata, dar regimul lor de functionare sa fie radial (cazul retelelor electrice de medie si joasa tensiune alimentate la capete si sectionate intr-un punct de conexiune al liniilor electrice).
Retele electrice complex buclate (strans interconectate) sunt caracterizate de o legatura permanenta intre echipamentele componente linii electrice, transformatoare sau autotransformatoare de putere si de numarul mare al surselor de putere.
Interconectarea se poate realiza atat intre instalatiile electrice cu aceeasi tensiune nominala cat si intre instalatii cu tensiuni nominale diferite prin inter-me¬diul transformatoarelor sau autotransformatoarelor de putere.
Functionarea intr-o configuretie complex buclata specifica retelelor electrice de transport, implica utilizarea unor sisteme complexe de protectii prin relee si aparate de comutatie performante. In cadrul acestui articol am caracterizat retelele electrice din punct de vedere al configuratiei in teren.