/Tag:instalatie electrica

Electro Branch Grup executa instalatii electrice de interior cum ar fi: Instalatii electrice in baie, Instalatii electrice pentru constructii din agricultura, Iinstalatii electrice pentru sisteme de incalzire in pardoseala, Instalatii electrice pentru constructii din lemn si urmeaza urmatoarele proceduri: Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice, Proceduri de lucru in instalatii electrice, Lucru fara tensiune in instalatii electrice, Verificarea instalatiilor electrice, Alimentarea instalatiilor electrice, Instalatie electrica

Instalatie electrica

Proiectele de instalatii electrice se verifica de verificatori de proiecte atestati conform Legii 10/1995.
Inceperea executiei instalatiilor electrice este permisa numai dupa ce investitorul a obtinut avizul tehnic de racordare. Punerea în functiune se face numai dupa controlul executiei instalatiilor electrice de catre unitati autorizate.

Este interzisa începerea lucrarilor de instalatii electrice fara proiecte verificate.
Electricienii se autorizeaza de societati profesionale, nonguvernamentale, pentru gradele prevazute în regulamentul de autorizare.
Instalatiile electrice se executa de catre unitati atestate.
Instalatiile electrice la consumator trebuie astfel realizate încat sa nu afecteze siguranta utilizatorilor, a bunurilor si a mediului.
Utilizatorul are obligatia sa nu efectueze modificari fata de proiect în timpul exploatarii, întretinerii sau repunerii în functiune fara acordul scris al proiectantului initial al instalatiei electrice sau un expert tehnic atestat, potrivit legislatiei în vigoare conform Legii 307-06 privind apararea împotriva incendiilor si HG 1146 privind securitatea şi sanatatea în munca.
Instalatiile electrice trebuie realizate astfel încat sa se evite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii sa nu fie în pericol de a suferi arsuri.
Separarea în vederea întreruperii, verificarii, localizarii defectelor şi efectuarii reparatiilor la instalatiile electrice trebuie asigurata prin prevederea de dispozitive de separare (siguranşe fuzibile, cleme cu intrare ieşire, întreruptoare cu actionare manuala sau automata cu functie şi/de separatoare.

Tablou electric

Circuitul de curent monofazat este compus dintr-un conductor la un anumit potential (faza) si un conductor la potential zero (nulul). Daca s-ar monta toate lampile si prizele existente intr-o cladire pe un singur circuit monofazat, acesta ar trebui sa aiba o sectiune prea mare. in plus, daca s-ar defecta faza de alimentare cu tensiune, intreaga cladire ar ramane in intuneric.

De aceea, acolo unde numarul consumatorilor de energie electrica este mare, sau in cazul instalatiilor de forta, alimentarea tabloului general de distributie se executa in sistemul cu patru conductoare (trei conductoare de faza si un conductor neutru), iar circuitele care alimenteaza lampile din incaperi, sali etc., se leaga la cate o faza si un nul al tabloului de distributie, astfel incat sa se realizeze o incarcare cat mai uniforma a acestor trei faze.
Instalatie electrica.

Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare

ELECTRO BRANCH GRUP intocmeste dosarul tehnic al instalatiei de utilizare necesar montarii contoarului de energie electrica si incheierii contractului cu furnizorul de energie electrica. Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare electrice de interior cuprinde documentatia necesara pentru autorizarea instalatiei electrice interioare a locuintelor in vederea utilizarii si a montarii contoarului de masurare a energiei electrice. [...]