• Instalatii electrice pentru santiere de constructii si de demolare Instalatiile electrice pentru santiere de constructii si de demolare trebuiesc proiectate si executate respectandu-se prevederile prezentului normativ si prevederilor specifice din SR HD 60364-7-704 si SR CEI 61200-704. Prevederile specifice din prezentul capitol completeaza regulile generale si se aplica instalatiilor electrice temporare pentru santiere de constructii […]