/Tag:instalatii electrice

Electro Branch Grup executa instalatii electrice de interior cum ar fi: Instalatii electrice in baie, Instalatii electrice pentru constructii din agricultura, Iinstalatii electrice pentru sisteme de incalzire in pardoseala, Instalatii electrice pentru constructii din lemn si urmeaza urmatoarele proceduri: Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice, Proceduri de lucru in instalatii electrice, Lucru fara tensiune in instalatii electrice, Verificarea instalatiilor electrice, Alimentarea instalatiilor electrice, Instalatie electrica

Instalatii electrice

Proiectele de instalatii electrice se verifica de verificatori de proiecte atestati conform Legii 10/1995.
Inceperea executiei instalatiilor electrice este permisa numai dupa ce investitorul a obtinut avizul tehnic de racordare. Punerea în functiune se face numai dupa controlul executiei instalatiilor electrice de catre unitati autorizate.

Este interzisa începerea lucrarilor de instalatii electrice fara proiecte verificate.
Electricienii se autorizeaza de societati profesionale, nonguvernamentale, pentru gradele prevazute în regulamentul de autorizare.
Instalatiile electrice se executa de catre unitati atestate.
Instalatiile electrice la consumator trebuie astfel realizate încat sa nu afecteze siguranta utilizatorilor, a bunurilor si a mediului.
Utilizatorul are obligatia sa nu efectueze modificari fata de proiect în timpul exploatarii, întretinerii sau repunerii în functiune fara acordul scris al proiectantului initial al instalatiei electrice sau un expert tehnic atestat, potrivit legislatiei în vigoare conform Legii 307-06 privind apararea împotriva incendiilor si HG 1146 privind securitatea şi sanatatea în munca.
Instalatiile electrice trebuie realizate astfel încat sa se evite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii sa nu fie în pericol de a suferi arsuri.
Separarea în vederea întreruperii, verificarii, localizarii defectelor şi efectuarii reparatiilor la instalatiile electrice trebuie asigurata prin prevederea de dispozitive de separare (siguranşe fuzibile, cleme cu intrare ieşire, întreruptoare cu actionare manuala sau automata cu functie şi/de separatoare.

Tablou electric

Circuitul de curent monofazat este compus dintr-un conductor la un anumit potential (faza) si un conductor la potential zero (nulul). Daca s-ar monta toate lampile si prizele existente intr-o cladire pe un singur circuit monofazat, acesta ar trebui sa aiba o sectiune prea mare. in plus, daca s-ar defecta faza de alimentare cu tensiune, intreaga cladire ar ramane in intuneric.

De aceea, acolo unde numarul consumatorilor de energie electrica este mare, sau in cazul instalatiilor de forta, alimentarea tabloului general de distributie se executa in sistemul cu patru conductoare (trei conductoare de faza si un conductor neutru), iar circuitele care alimenteaza lampile din incaperi, sali etc., se leaga la cate o faza si un nul al tabloului de distributie, astfel incat sa se realizeze o incarcare cat mai uniforma a acestor trei faze.

Instalatii electrice pentru santiere de constructii

Instalatii electrice pentru santiere de constructii si de demolare Instalatiile electrice pentru santiere de constructii si de demolare trebuiesc proiectate si executate respectandu-se prevederile prezentului normativ si prevederilor specifice din SR HD 60364-7-704 si SR CEI 61200-704. Prevederile specifice din prezentul capitol completeaza regulile generale si se aplica instalatiilor electrice temporare pentru santiere de constructii [...]

Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare

ELECTRO BRANCH GRUP intocmeste dosarul tehnic al instalatiei de utilizare necesar montarii contoarului de energie electrica si incheierii contractului cu furnizorul de energie electrica. Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare electrice de interior cuprinde documentatia necesara pentru autorizarea instalatiei electrice interioare a locuintelor in vederea utilizarii si a montarii contoarului de masurare a energiei electrice. [...]

Verificarea instalatiilor electrice

Verificarea instalatiilor electrice Verificarea instalatiilor electrice noi se face in doua etape, si anume: in timpul executarii instalatiilor; dupa executarea instalatiilor, inainte de punerea lor in functiune, Prin verificarile ce se fac se urmareste ca instalatiile sa fie executare corect, astfel incat ele sa corespunda STAS-uriIor, prescriptiilor si normativelor tehnice referitoare la aceste instalatii. In [...]

Alimentarea instalatiilor electrice

Alimentarea instalatiilor electrice Conditii: Modul de racordare la reteaua electrica de distributie se stabileste de catre furnizorul de energie electrica ( pentru alimentarea instalatiilor electrice). Prevederea alimentarii de rezerva cu energie electrica pe langa alimentarea normala cu energie electrica, la consumatori, este obligatorie in urmatoarele cazuri: la consumatori industriali si similari, cu receptoare care trebuie [...]

Instalatie electrica

Categorii: Instalatie electrica de conexiuni si distributie (instalatie electrica) se considera acea instalatie care primeste si distribuie energie electrica si care cuprinde ansamblul tablourilor electrice (principale si secundare) si ale aparatelor, inclusiv caile de curent pentru alimentarea lor. Instalatii electrice de utilizare sunt acele instalatii care cuprind circuitele receptoarelor individuale (motoare,rezistente,corpuri de iluminat etc.) alimentate [...]

Lucru sub tensiune in instalatii electrice

Lucru sub tensiune in instalatii electrice Generalitati Pe perioada executarii procedurilor de lucru sub tensiune, lucratorii intra in atingere cu piese neizolate sub tensiune sau patrund in zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului lor fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevreaza. Procedurile de lucru sub tensiune trebuie [...]

Lucrul in vecinatatea pieselor sub tensiune

Lucrul in vecinatatea pieselor sub tensiune Lucrul in vecinatatea pieselor sub tensiune trebuie executat conform procedurilor. Generalitati Lucrarile in vecinatatea pieselor sub tensiune cu tensiuni nominale mai mari de 50 V in curent alternativ sau 120 V in curent continuu nu trebuie realizate decat atunci cand masurile de securitate garanteaza ca piesele sub tensiune nu [...]

Lucru fara tensiune in instalatii electrice

Lucru fara tensiune in instalatii In zona de lucru - o zona precis delimitata - avem o instalatie electrica fara tensiune si in securitate daca avem indeplinite urmatoarele: separarea electrica; asigurarea impotriva realimentarii; verificarea daca instalatia este fara tensiune; legarea la pamant si in scurtcircuit; protectia impotriva pieselor sub tensiune din vecinatate. Autorizatia de incepere [...]

Proceduri de lucru in instalatii electrice

Proceduri de lucru in instalatii electrice Generalitati Inainte de inceperea oricarei lucrari trebuie sa existe o pregatire. Conform principiilor fundamentale responsabilul de exploatare si responsabilul de lucrari trebuie sa se asigure ca sunt comunicate instructiuni specifice si detaliate personalului care efectueaza lucrarea inainte de inceperea lucrului cat si la sfarsitul lucrului. Inainte de inceperea lucrului, [...]

Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice

Proceduri de intretinere a instalatiilor electrice Generalitati Scopul intretinerii este de a conserva instalatia electrica in conditiile cerute. Intretinerea poate consta: In „intretinere preventiva” care se realizeaza sistematic in intentia de a prevenii defectarile si de a conserva echipamentul in conditie buna; sau In „intretinere corectiva” care este realizata pentru repararea sau reamplasarea unei parti [...]