Tipuri de instalatii electrice

Prin instalatii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a folosi energia electrica pentru forta, iluminat si alte scopuri industriale sau casnice.

Din punctul de vedere al locului unde se executa, instalatiile electrice se impart in mai multe categorii:
Instalatii electrice interioare, care cuprind conductoarele cu toate elementele accesorii de montaj, intrerupere, protectie ce se monteaza in interiorul cladirilor de orice fel;
Instalatii electrice exterioare, la care elementele instalatiei sunt montate in afara cladirilor.
Din punctul de vedere al tensiunii instalatiile electrice de joasa tensiune, care functioneaza la tensiuni pana la 1000 V, se impart in:
Instalatii electrice cu tensiunea intre faza si pamant pana la 250 V;
Instalatii electrice cu tensiunea intre faza si pamant peste 250 V.
Dupa modul in care se executa, instalatiile electrice se impart in:
Instalatii electrice executate aparent, la care conductoarele electrice prizele, intreruptoarele, sunt montate in mod vizibil.
Instalatii electrice executate ingropat, la care conductoarele electrice nu se vad .
In funcţie de intensitatea curentului si de destinaţie (receptoarele alimentate), instalaţiile electrice se pot clasifica in:

A. Instalaţii de curenţi “tari” (intesitati ale curentului de ordinul amperilor sau kiloamperilor):

 • instalaţii de putere (“forţa”), cuprinzând echipamente destinate nemijlocit aplicării energiei electrice (producere, transport, distribuţie, consum) in scop util: producerea de lucru mecanic, căldura, procese electrochimice
 • instalaţii de iluminat electric
 • instalaţii de automatizare, măsura si control
 • instalaţii pentru compensarea puterii reactive
 • instalaţii pentru reducerea regimului deformant
 • instalaţii de protecţie împotriva socului electric

B. Instalaţii de curenţi “slabi”:

 • instalaţii de telecomunicaţii
 • instalaţii de detectare automata si de alarma:
 • instalaţii de telesupraveghere a funcţionarii instalaţiilor de curenţi “tari” din clădiri
 • instalaţii de ceasoficare
 • instalaţii de telecomanda si telemăsurare.

Elemente componente ale unui circuit sunt, in principiu: sursa de alimentare cu energie electrica, elementul alimentat (consumatorul) si linia de legătura intre sursa si elementul alimentat.