Electrocutarile

Electrocutarile reprezinta actiunea curentului electric asupra sistemului nervos si muschiular si pot avea urmatoarele efecte:

 • contractia muschilor
 • oprirea respiratiei
 • fibrilatia inimii
 • pierderea temporara a auzului si vocii
 • pierderea cunostintei

Electrocutarile se produc prin:]

 • atingeri directe, adica atingerea elementelor conductoare ale unei instalatii electrice aflate sub tensiune.
 • atingeri indirecte, reprezinta atingerea unui element conductor care in mod normal nu este sub tensiune, dar care, in mod accidental, poate fi pus sub tensiune.

Tensiunea la care este supus omul in cazul atingerii indirecte se numeste tensiune de atingere, Ua.
Tensiunea de pas, Upas, este tensiunea la care este supus omul la atingerea a doua puncte de pe sol sau pardoseala (considerate la 0,8m) aflate la potentiale diferite. Tensiunea de pas poate sa apara in apropierea unor prize de pamant de exploatare sau de protectie, prin care trece curentul de exploatare, sau in apropierea unui conductor aflat sub tensiune si cazut la
pamant.

Electrocutarile pot aparea:

 • prin atingere directa, se atinge reteaua aflata sub tensiune;
 • prin atingere indirecta( se atinge carcasa motorului electric care in mod normal nu este sub tensiune dar poate fi pusa sub tensiune ca urmare a unui defect).

Pentru prevenirea accidentelor electrice prin atingere directa un rol important il au normele de protectia muncii, pe baza carora omul este instruit:

 • sa nu atinga echipamentele aflate sub tensiune
 • sa foloseasca echipamentul de lucru si de protectie
 • sa organizeze punctul de lucru astfel incat sa nu existe pericolul de electrocutare

Pentru prevenirea accidentelor electrice prin atingere indirecta, se folosesc diferite instalatii de protectie care sa actioneze imediat in caz de defect, limitand tensiunile de atingere la valori reduse admise de norme si sa deconecteze in timp echipamentul afectat.

Electrocutarile se previn prin instalatii de legare la pamant.

Protectia prin instalatii de legare la pamant se foloseste impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta in instalatiile electrice cu tensiuni sub 1000V.
in cazul in care legarea la pamant de protectie reprezinta mijlocul principal de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, se vor lega la instalatiile de legare la pamant de protectie toate elementele conductoare care nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune, cum sunt:

 • carcasele de elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor electrice
 • partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice
 • ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploatare cu alte elemente legate la pamant
 • invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor

Nu este obligatoriu sa se lege la instalatia de protectie urmatoarele elemente:

  • carcasele aparatelor de masura, ale releelor si ale altor aparate montate pe tablouri daca au o legatura sigura conductoare cu elementele lor de sustinere
  • constructiile metalice care sustin cabluri electrice, daca aceste cabluri au invelisurile metalice legate la capete la pamant
  • elementele metalice nedemontabile sau care se pot deschide daca sunt in legatura printr-o rezistenta neglijabila cu constructiile metalice legate la pamant

Daca mai multe constructii, hale, ateliere, sunt alimentate cu energie electrica de la aceeasi sursa, instalatiile de legare la pamant de protectie vor fi legate intre ele.

Se admite legarea directa la priza de pamant de protectie a instalatiei de paratraznet, cu conditia ca rezistenta de dispersie sa fie mai mica de 1 ohm iar sectiunile conductoarelor si electrozilor sa fie cele indicate in tabelul de mai sus.
La folosirea in comun a unei prize de pamant, conductoarele de legatura la pamant a instalatiei de paratraznet vor fi separate fata de celelalte categorii de instalatii pana la priza de pamant.
Valoarea curentului care trece prin corpul omenesc, la atingerea unui element sub tensiune, depinde de tipul retelei la care este racordat elemental respectiv. La calculul curentului trebuie sa se tina seama ca o electrocutare poate avea loc numai la atingerea simultana a doua elemente bune conductoare de electricitate intre care exista o diferenta de potential:
– de exemplu, atingerea a doua elemente care fac parte din circuitele curentilor de lucru(doua conductoare neizolate, doua borne ale unui tablou). Pot exista situatii cand omul atinge numai un element al retelei si pamantul. in acest caz determinarea curentului se face tinand seama nu numai de rezistenta omului ci si de rezistenta de scurgere la pamant care se poate considera aproximativ 257Ω.
La retelele de curent continuu nu intervine capacitatea retelei. Curentii capacitivi din retelele de curent alternativ sunt atat de mari incat practic ei determina curentul prin corpul omenesc.