ELECTRO BRANCH GRUP SRL executa posturi de transformare de medie si joasa tensiune in aria municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.

Posturi de transformare aeriene

 

posturi de transformare

Posturi de transformare

Cele mai răspândite posturi de transformare în mediul rural, sunt posturi de transformare aeriene montate pe unul sau de doi stâlpi. Posturi de transformare aeriene pe un stâlp se realizează în două variante, ce sunt foarte apropiate ca soluţii şi anume, cu transformatorul instalat pe o platformă sau cu transformatorul agăţat de stâlp.

Instalaţia electrică de medie tensiune a unui astfel de post este foarte simplă, deoarece,de regulă, racordul este realizat în derivaţie de la o linie radială. Alimentarea postului se face printr-un separator ce se montează pe un stâlp al racordului de medie tensiune, în amonte faţă de postul de transformare sau chiar pe acelaşi stâlp (stâlpi) cu acesta.

Separatorul prin care sunt alimentate posturi de transformare aeriene sunt, de obicei, tip STEP, deci cu cuţite de putere la pământ, ceea ce permite să se execute lucrări la post fără a mai monta scurtcircuitoarele mobile pe partea de medie tensiune. După separator, sunt siguranţe fuzibile de medie tensiune, apoi transformatorul.

Siguranţele fuzibile de pe partea de medie tensiune pentru posturi de transformare aeriene pot lipsi, dacă în celula de linie, ce pleacă din staţie, este montată o protecţie maximală, ce este sensibilă şi la defectele în transformatoarele din PTA, ce sunt racordate de la această linie.

Protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice se asigură cu descărcătoare cu coarne sau cu rezistenţa variabilă care se leagă la priza de pământ pentru posturi de transformare aeriene, priză ce trebuie să aibă o rezistenţă de dispersie de maximum 4Ω.

Punctul neutru al înfăşurărilor secundare, , se leagă la priza de pământ de exploatare a reţelei de joasă tensiune , priza ce se execută la o distanţă de peste 20m de postul de transformare şi trebuie să aibă o rezistenţă de maximum 4Ω.

Instalaţia de distribuţie de joasă tensiune, ( tabloul de distribuţie), este închisă într-o cutie de distribuţie şi este formată dintr-un sistem de bare colectoare rigide, trifazat, alimentat de la bornele de joasă tensiune ale transformatorului prin barete de separare sau prin siguranţe cu putere mare de rupere (MPR) sau siguranţe cu mâner (alimentare generală); pe acest circuit (general) sunt montate şi transformatoarele de curent, din secundarul cărora se alimentează înfăşurările de curent ale contorului trifazat de energie activă a postului de transformare.

De pe barele generale sunt alimentate diverse circuite pentru consumatori, fiecare circuit fiind echipat cu siguranţe fuzibile. Unele circuite de plecare pot avea contoare de energie activă şi uneori chiar şi contoare de energie reactivă. În cutia de distribuţie este şi o lampă (L) cu întrerupător pentru intervenţii, la tablou, în timpul nopţii.

Este posibil ca în cutia de distribuţie să fie amplasat şi punctul de comanda al sistemului de iluminatului public, care poate fi echipat cu ceas cu contacte electrice, cu o instalaţie de aprindere în cascadă sau una de aprindere locală.

Se prezintă vederea laterală şi din spate ale unui post de transformare aerian (PTA), montan pe stâlp de beton armat vibrat, cu transformatorul instalat pe o platformă. Racordul liniei electrice aeriene de 20 kV este prins de stâlp cu izolatoare ce sunt prevăzute cu descărcătoare cu coarne de 20 kV şi cu electrozi antipasăre. Prin cordoane din acelaşi material ca al conductoarelor liniei electrice aeriene (oţel-aluminiu), se face legătura liniei (LEA) cu bornele fixe ale cadrului de siguranţe, echipat cu siguranţe fuzibile, montat pe stâlp în poziţie verticală, imediat deasupra transformatorului. Bornele inferioare ale cadrului cu siguranţe fuzibile de medie tensiune sunt legate cu bornele de medie tensiune ale transformatorului instalat pe o platformă.

Cele patru borne (trei faze plus nulul) de joasă tensiune ale transformatorului, sunt legate prin conductoare flexibile izolate la tabloul de distribuţie . Aceste conductoare sunt protejate prin montarea într-o ţeavă verticală prinsă cu bride, ţeavă ce este îndoită în formă de cârjă în partea superioară (pentru a împiedica pătrunderea apei de ploaie), iar la partea inferioară este prinsă etanş de cutia de distribuţie; aceasta se montează la cca. 1,1 m de sol pentru a permite accesul personalului de exploatare.

Cutia de distribuţie este executată din tablă de oţel şi are două uşi, una în faţă pentru acces la siguranţe şi contoare şi alta în spate pentru acces la borne. Uşile se păstrează închise cu lacăt, iar cheile sunt la persoana de exploatare ce are drept de acces la instalaţia electrică. Cutia de distribuţie are, la partea superioară, o altă ţeavă metalică, prin care, tot cu conductoare flexibile, izolate din aluminiu, se fac legăturile la conductoarele liniilor electrice aeriene de joasă tensiune.

Cele cinci conductoare ale LEA (trei faze, nulul şi un conductor pentru alimentarea corpurilor sistemului de iluminat public), sunt prinse de stâlp prin izolatoare de întindere şi console metalice de întindere. Cutia de distribuţie are şi la partea inferioară o legătură cu o ţeavă metalică ce intră în pământ, ţeava în care se montează cablurile electrice subterane de joasă tensiune ale eventualelor plecări în cablu subteran.

Există şi varianta, posturi de transformare aeriane (PTA) montat pe un stâlp de beton, cu aceleaşi elemente ca cel descris anterior, cu singura deosebire că transformatorul nu mai este amplasat pe o platformă ci este agăţat pe stâlp.